page header photo

White papers

In onze cursuszalen stellen wij de volgende white papers beschikbaar. Deze onderwerpen zijn op zoveel plaatsen met het Linux/UNIX-bouwwerk verweven dat eigenlijk iedere gebruiker er kennis van moet hebben. Maar om dezelfde reden kunnen we ze moeilijk een plaats geven in een specifieke cursus uit ons aanbod.

 • Talstelsels:
  Een verhandeling over tweetallig (binair), zestientallig (hexadecimaal), achttallig (octaal) en de relatie met tientallig (decimaal) rekenen.
 • Booleaanse logica:
  Booleaanse logica komt voor in alle programmeertalen, en in veel UNIX-commando's. Dit verhaal behandelt de bekende operatoren (and, or, not) maar ook de minder bekende (xor, nand). Daarnaast behandelt het prioriteitsregels -die vormen de Booleaanse tegenhanger van Mijnheer van Dalen-, de eerste en tweede Wet van De Morgan, en het principe van lazy evaluation. Tenslotte wordt in een tekening uitgewerkt hoe je met uitsluitend Booleaanse operatoren twee getallen in het tweetallig talstelsel bij elkaar kunt optellen.
 • Reguliere expressies:
  Reguliere expressies vormen een notatietaal om te specificeren welk stukje tekst moet worden gezocht in een tekstbody. Er zijn drie versies in omloop die onderling licht incompatibel zijn: Basic Reguliere Expressies, Extended (ook wel Posix RE's genoemd) en Perl RE's.
 • Unicode en UTF-8:
  De ASCII en Latin1 (ISO8859-1) standaarden maken langzaam plaats voor Unicode en UTF-8. Dat heeft veel invloed op het functioneren van software, maar ook van user-interfaces. Als je erop gaat letten hoe vaak op een onverwachte plaats een à of  wordt afgedrukt dan merk je hoe vaak ondeskundig met dit onderwerp wordt omgesprongen. Dit verhaal maakt duidelijk hoe Unicode en UTF-8 aan elkaar verwant zijn, maar ook dat die twee beslist niet hetzelfde zijn.
 • Keys en Certificaten:
  Certificaten, bijvoorbeeld voor HTTPS-websites, vind je overal om je heen. Maar wat is een certificaat nu eigenlijk? En wat hebben certificaten te maken met encryptie en met digesting?

Publicatie downloads

Een aantal publicaties van onze medewerkers is voor download beschikbaar. Elke publicatie heeft een aparte overzichtspagina:

Open source tools

Wij stellen de volgende open source tools voor download beschikbaar:

 • atop — System and Process Monitor voor Linux
 • kixfont.pfa — KIX adressen-barcode font voor Nederlandse poststukken (.pfa = PostScript Font ASCII)

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2