page header photo
share Twitter share LinkedIn

cursus Advanced Python

Deze opleiding is OS platform-onafhankelijk.

De cursus Advanced Python behandelt de gevorderde onderwerpen die van belang kunnen zijn bij het programmeren in grotere projecten. Enerzijds gaan we in op algemene onderwerpen die relevant zijn voor alle projecten, zoals het testen en debuggen van de Python code, het bouwen van een package, etcetera, maar ook op algemene programmeertechnieken zoals multithreading. Anderzijds passeren ook specifieke bibliotheken de revue, zoals toegang tot databases en data-overdracht via netwerk sockets. Lees verder >>>

Voor wie?

 • Deze cursus is bedoeld voor Python-programmeurs die de basis-syntax van de taal kennen en meer willen weten over de uitgebreide mogelijkheden van de taal zelf, van de ontwikkelomgeving en van veel-gebruikte modules.
Cursusduur: 4 dagen        Direct aanmelden
Contact
In-company cursus op maat
Kosten € 2495,- excl. BTW       
         

Wanneer

Als de onderstaande data niet uitkomen, neem dan contact met ons op, zodat we met u kunnen overleggen welke mogelijkheden er zijn. Voor contact: 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Momenteel staan de volgende data gepland:

31 mei, 1,4,5 jun 2018   Utrecht met doorgangsgarantie Deze cursus gaat gegarandeerd door!
19,20,23,24 jul 2018   Utrecht
6,7,10,11 sep 2018   Utrecht
6,7,10,11 dec 2018   Utrecht

Aanmelden voor cursus: "Advanced Python".

Meer informatie over deze cursus

Groeiende populariteit

Python wordt op veel plaatsen gebruikt in scripts ten behoeve van systeembeheer, als makkelijke taal voor het bouwen van portabele grafische user interfaces, web-applicaties, enzovoorts. De installatieprogrammatuur van vele Linux distributies, waaronder RedHat, is bijvoorbeeld gebouwd met Python.

Python onderscheidt zich van andere (scripting) talen doordat het van de grond af aan al als object-georiënteerde taal is opgezet. Daarbij beschikt de taal over een grote standaardbibliotheek waarop u verder kunt bouwen.

Voorkennis

Dit is een cursus voor gevorderden! Voor het volgen van de cursus is basiskennis van de programmeertaal Python een vereiste. Deze kennis verkrijgt u via onze cursus "De programmeertaal Python". Als u twijfelt kunt u met dit assessment bekijken of u de benodigde basiskennis bezit. De antwoorden op de vragen vindt u hier.

Wilt u toetsen of u voldoende voorkennis heeft? Neem dan contact met ons op via sales@ATComputing.nl of 024-352 72 72 en vraag naar het gratis Python-assessment.

Inhoud van de cursus

Aan de orde komen:

 • Overzicht van Python-interpreters
  Een overzicht met de kenmerken van de belangrijkste Python-interpreters.
 • Programma startup en beëindiging
  Parameter-parsing met de module argparse en mogelijkheden van de exit functie.
 • Modules en packages
  Manieren waarop modules geladen en aangesproken kunnen worden. Soorten modules. Locaties van modules. Combineren van modules in packages. Praktisch gebruik van packages.
 • Package distribution (setuptools)
  Distributie van packages. Installeren van packages op het doelsysteem. Opzetten van een setup-script. Upload/download packages naar/vanuit de Python Package Index. Maken van een virtuele omgeving.
 • Subprocesses
  Opstarten van commando's met de subprocess module. Koppelen van stdin, stdout en stderr aan files of pipes. Ouder-kind synchronisatie.
 • Multithreading
  Creëren en eindigen van een nieuwe thread met de threading module. Synchroniseren van threads via locks. Ontwikkelen van thread-safe functies. Wachten op andere threads via join. Opzetten van een producer-consumer model met behulp van queues.
  Invloed van de GIL. Multiprocessing als alternatief.
 • Verwerken van binaire data
  Uiteenrafelen (of construeren) van binaire data die bijv. gelezen is vanuit een file of ontvangen via een netwerk-verbinding, gebruikmakend van de struct module. Valkuilen bij verwerking van binaire data.
 • Decorators
  Werking, gebruik en creatie van decorators.
 • Database toegang
  Inleiding op databases en SQL. Uitleg van API waarmee een verbinding wordt opgebouwd naar een database server en de wijze waarop SQL statements kunnen worden uitgevoerd. Afhandelen van transacties.
 • RESTful (client-side)
  Representational State Transfer. Concepten (HTTP GET, PUT, POST en DELETE). URL conventies. JSON en XML parsing. Requests.
 • Logging
  Genereer logmeldingen waarbij de exacte layout en bestemming op één plek wordt geregeld met de logging module. Gebruik van loggers, handlers en formatters. Vastleggen van karakteristieken via configuratie-files en dictionaries.
 • Netwerk sockets (TCP/IP)
  Socket types. Client en server rolverdeling. Socket API voor stream en datagram sockets. TCPv4 versus TCPv6 sockets. Concurrent server modellen op basis van meerdere threads (thread per connectie of producer-consumer model) of single-threaded op basis van de select functie.
 • Testing, debugging en profiling
  Unit testing en mock testing. Coding style checkers. Debugging, tracing and profiling.
 • Namespaces en introspection
  Namespace in het algemeen. Gebruik van speciale attributen en builtin functies om karakteristieken te achterhalen van objecten (veelal een kijkje onder de motorkap).
   

Documentatie

De cursus wordt gegeven aan de hand van Engelstalige documentatie, waaronder kopieën van gebruikte presentaties en opgaven met uitwerkingen.

Let op: de cursus wordt in principe in het Engels gegeven, tenzij alle deelnemers Nederlandstalig zijn. De cursusdocumentatie is altijd Engelstalig.

Afsluiting

Enige tijd na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Meteen aanmelden voor deze cursus

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2