page header photo
share Twitter share LinkedIn

cursus De programmeertaal C

Deze opleiding is OS platform-onafhankelijk.

De cursus Programmeertaal C behandelt de verschillende aspecten van het programmeren in de taal C. U leert de syntax van de taal en u leert omgaan met de standaard-bibliotheek waarmee u vanuit een programma allerlei veel voorkomende taken voor u kunt laten verrichten. Alle theorie wordt, onder begeleiding van de docent, uitgebreid in de praktijk geoefend.

Na afloop van de cursus kunt u zelfstandig een C-programma schrijven, of samen met anderen C-programmatuur schrijven. Lees verder >>>

Voor wie?

 • Gebruikers of programmeurs die actief willen gaan programmeren in de taal C, op willekeurig welk platform (Linux/UNIX, Windows,...)
 • Gebruikers of programmeurs die de beginselen van de taal C willen leren ter voorbereiding op de cursus "De programmeertaal C++".

De volledige cursus duurt 4 dagen. De eerste twee dagen van de cursus kunnen als aparte module worden gevolgd voor cursisten die daarna de cursus C++ willen volgen:

Module Duur Welke dagen Prijs  Direct aanmelden
Contact
In-company cursus op maat
 
Prijzen excl BTW
(dagen) v.d. cursus in 2018
Benodigde voorkennis voor C++ 2 1 en 2   € 1050,-
Volledige cursus 4 1, 2, 3 en 4   € 1980,-

Op het aanmeldformulier voor deze cursus is ruimte om de keus voor de tweedaagse module aan te geven.

 • Deze cursus kunnen wij "in-company" ook aanbieden in de Engelse taal, met volledig Engelstalige documentatie.

Wanneer

Wij hebben deze cursus momenteel niet van een vaste datum voorzien. Als u belangstelling hebt, neem dan contact met ons op, zodat we in overleg kunnen bepalen wanneer en op welke manier (klassikaal, coaching on the job, privé-cursus, expert session) wij de benodigde kennis overdragen.
Voor contact: telefoon 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Meer informatie over deze cursus

'C', van UNIX-taal naar algemene taal

De taal C is van oorsprong samen met UNIX ontwikkeld. In de jaren tachtig bleek C ook buiten de UNIX-omgeving aan te slaan. Er is dan ook sinds 1989 een ISO/ANSI-standaard, die in 1999 en 2011 herzien werd. De standaard bevat ook een definitie van de bij C behorende functie-bibliotheken.

C-compilers zijn beschikbaar voor een groot aantal computers en operating systems. Toepassingen vindt men op velerlei gebied: administratief, commercieel en technisch. Programma's die op de juiste manier in C geschreven zijn, garanderen een hoge mate van overdraagbaarheid tussen computers.

Voorkennis

Enige programmeer-ervaring in een (andere) hogere gestructureerde programmeertaal is noodzakelijk.

U kunt deze kennis verkrijgen met de cursus "Leren programmeren met C".

Inhoud van de cursus

De cursus gaat in op de syntax van de taal C en op de bibliotheekfuncties die in de ISO/ANSI-standaard zijn opgenomen.

In dag 1 en 2 komt aan de orde (tevens voorkennis voor C++):

 • Inleiding tot C: Functie-opbouw, variabelen, declaraties, prototyping, types, arrays, operatoren, control-structuren, functies aanroepen en argumenten doorgeven, flow of control.
 • Gevorderde onderwerpen: Speciale operatoren, storage classes, structures.
 • Compilatie en syntax-controle: Compilatieproces, de preprocessor, include-files.
 • Pointers.

In dag 3 en 4 komt aan de orde:

 • Printf, scanf, string-manipulatie.
 • Typedefs, unions en enums.
 • De standaard I/O-bibliotheek: Gebufferde I/O, de seekpointer, direct I/O, character I/O, geformatteerde I/O.
 • Standaard ISO/ANSI C-bibliotheken: Character-handling, memory-manipulatie, string-manipulatie, tijds-functies, dynamische geheugenallocatie, gelinkte lijsten, sorteren, conversie-functies.
 • Portabiliteit: vermijdbare valkuilen.

Niet aan de orde komen:

Documentatie

Bij de cursus ontvangt u een uitgebreid dictaat, gewijd aan de syntax van de taal C. Ook ontvangt u een werkboek met oefeningen, voorbeeld-oplossingen hiervan, en kopieën van de gebruikte presentaties.

Afsluiting

Enige tijd na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2