page header photo
share Twitter share LinkedIn

cursus De programmeertaal C++

Deze opleiding is OS platform-onafhankelijk.

De cursus Programmeertaal C++ behandelt niet alleen de syntax van de programmeertaal C++, maar ook de bijbehorende object-georiënteerde programmeerstijl. U leert gebruik maken van de object-georiënteerde faciliteiten in de taal (data abstractie, encapsulatie, inheritance en polymorfisme/dynamic binding), van de I/O bibliotheek, templates, exception handling en gebruik van de standaardbibliotheek STL. Deze onderwerpen worden, onder begeleiding van de docent, uitgebreid in de praktijk geoefend.

Na afloop van de cursus kunt u zelfstandig een C++ programma schrijven, of samen met anderen C++ programmatuur schrijven. Lees verder >>>

Voor wie?

  • Programmeurs die C++ als object-georiënteerde programmeertaal willen gaan gebruiken.
Cursusduur: 4 dagen        Direct aanmelden
Contact
In-company cursus op maat
Kosten € 1980,- excl. BTW       
         
  • Deze cursus kunnen wij "in-company" ook aanbieden in de Engelse taal, met volledig Engelstalige documentatie.

Wanneer

Als de onderstaande data niet uitkomen, neem dan contact met ons op, zodat we met u kunnen overleggen welke mogelijkheden er zijn. Voor contact: 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Momenteel staan de volgende data gepland:

28,29 jun, 2,3 jul 2018   Utrecht
27,28 sep, 1,2 okt 2018   Utrecht

Aanmelden voor cursus: "De programmeertaal C++".

Meer informatie over deze cursus

Object-georiënteerd programmeren in C++

De programmeertaal C++ is gebaseerd op de taal C, met als belangrijkste verschil dat C++ ondersteuning biedt voor object-georiënteerd programmeren. De object-georiënteerde manier van werken biedt voordelen bij softwareprojecten die te groot zijn om door één programmeur te worden overzien. De voordelen liggen op het gebied van hergebruik en onderhoudbaarheid van code.

C++ biedt een uitstekende doorgroeimogelijkheid voor C-programmeurs. De syntax is rechtstreeks afgeleid van ISO/ANSI C en vastgelegd in de ISO/ANSI C++ standaard. Behalve de syntax van de taal wordt hierin ook een standaard bibliotheek vastgelegd. Daarin zit een groot aantal basisonderdelen, zoals een string class, container classes, algoritmen en lokalisatie-mogelijkheden. In de cursus wordt uitgegaan van deze standaard.

Voorkennis

Kennis van C met daarbij zoveel praktijkervaring dat u vloeiend kunt omgaan met de "moeilijkere" constructies zoals pointers, structures, enzovoort. U kunt deze kennis verkrijgen via de cursus "De programmeertaal C" De stof van dag 1 en 2 van die cursus volstaan, maar opdoen van praktijkervaring daarmee is beslist noodzakelijk alvorens aan C++ te beginnen.

Inhoud van de cursus

In de eerste twee dagen van de cursus komen achtereenvolgens de begrippen data-abstractie met het C++ class-concept, inheritance en dynamic binding uitgebreid aan bod.

De derde dag is gewijd aan operator overloading en de faciliteiten van de object-georiënteerde I/O-bibliotheek.

De laatste dag komen templates en exception handling aan de orde. Ook wordt ingegaan op STL, het belangrijkste onderdeel van de C++-bibliotheek.

De C++-bibliotheek wordt gedurende de cursus niet volledig uitgediept: het lesboek is dan ook verplicht nastudie-materiaal.

Aan de orde komen:

  • De class en daaraan gerelateerd: inline functies i.p.v. macro's, functie-overloading, constructoren en destructoren, initialisatie, friend functies, allocatie-methoden, deep versus shallow copy en namespaces.
  • Inheritance: wanneer gebruikt men inheritance, base en derived classes, private, protected en public member-variabelen, beschermende interfaces, pointers naar base en derived classes.
  • Dynamic binding: Run Time Type Information (RTTI), virtual functies.
  • Verdere mogelijkheden van C++: operator overloading, references, type-conversie, geheugenbeheer met new en delete, templates, exception-handling en namespaces.
  • De Standard Template Library (STL).
  • Overige onderdelen van de standaard bibliotheek, waaronder de I/O-bibliotheek.
  • Belangrijke aspecten van de nieuwe C++11 en C++14 standaarden.

Niet aan de orde komen:

  • Object-georiënteerde analyse en design (OOA en OOD).

Documentatie

Bij de cursus ontvangt u een werkboek met daarin kopieën van de gebruikte presentatie, oefeningen en uitwerkingen. Daarnaast ontvangt u het boek "The C++ Programming language" (fourth edition) van B. Stroustrup, die C++ heeft ontworpen.

Voor cursisten die de Nederlandse taal beperkt machtig zijn kunnen wij de documentatie leveren in de Engelse taal. De docent geeft dan les in het Nederlands, maar ons Engelstalige materiaal loopt pagina voor pagina gelijk met het Nederlandstalige. Vooraf tijdig bestellen is noodzakelijk; geen meerprijs.

Afsluiting

Enige tijd na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Meteen aanmelden voor deze cursus

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2