page header photo
share Twitter share LinkedIn

cursus De programmeertaal Python

Deze opleiding is OS platform-onafhankelijk.

Python voor mensen met programmeerervaring

De cursus Programmeertaal Python behandelt alle essentiële aspecten van het programmeren in Python. U leert de syntax van de taal en u leert omgaan met de uitgebreide Python standaardbibliotheek waardoor u niet zelf opnieuw het wiel hoeft uit te vinden en snel complexere programma's kunt bouwen. Daarnaast komen de programmeerconstructies, de datatypes en de object-georiënteerde programmeerstijl die veel in Python wordt gebruikt aan de orde. Deze onderwerpen worden, onder begeleiding van de docent, uitgebreid in de praktijk geoefend.

Na afloop van de cursus kunt u zelfstandig een Python programma schrijven, of samen met anderen Python programmatuur schrijven. Lees verder >>>

Voor wie?

 • Deze cursus is bedoeld voor ervaren programmeurs die zich de veelzijdige taal Python eigen willen maken.
  Voor mensen zonder programmeer-kennis en -ervaring bieden wij de vijfdaagse cursus Leren programmeren in Python.

De volledige cursus duurt 3 dagen. De eerste twee dagen van de cursus kunnen als aparte module worden gevolgd door cursisten die daarna de cursus Numerical Python willen volgen.

Module Duur Welke dagen Prijs  Direct aanmelden
Contact
In-company cursus op maat
 
Prijzen excl. BTW
(dagen) v.d. cursus
Data-types, control structuren, functies, modules
(benodigde voorkennis voor Numerical Python)
2 1 en 2 € 1050,-
Object-oriëntatie, exception handling,
Python Standard Library en reguliere expressies
1 3 € 595,-
Volledige cursus 3 1, 2 en 3 € 1395,-

Op het aanmeldformulier voor deze cursus is ruimte om de keus voor een module aan te geven.

 • Deze cursus bieden wij ook aan in de Engelse taal, met volledig Engelstalige documentatie.

Wanneer

Als de onderstaande data niet uitkomen, neem dan contact met ons op, zodat we met u kunnen overleggen welke mogelijkheden er zijn. Voor contact: 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Momenteel staan de volgende data gepland:

29,30,31 aug 2018   Utrecht
26,27,28 nov 2018   Utrecht

Aanmelden voor cursus: "De programmeertaal Python".

Meer informatie over deze cursus

Grensverleggend op vele fronten

Python is een programmeertaal die op vele fronten inzetbaar is. Begin jaren '90 heeft de Nederlander Guido van Rossum voortgeborduurd op de fundamenten van de taal ABC die in de jaren '80 bij het CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica) in Amsterdam was ontwikkeld. Inmiddels is Python al lang geen Nederlandse aangelegenheid meer: er wordt wereldwijd met en aan de taal Python gewerkt.

Python wordt op veel plaatsen gebruikt in scripts ten behoeve van systeembeheer, als makkelijke taal voor het bouwen van portabele grafische user interfaces, bij web-applicaties en ga zo maar door. De installatieprogrammatuur van vele Linux distributies, waaronder RedHat, is bijvoorbeeld gebouwd met Python.

Python onderscheidt zich van andere (scripting) talen doordat het van de grond af aan al als object-georiënteerde taal is opgezet. Daarbij beschikt de taal over een grote standaardbibliotheek waarop u verder kunt bouwen. Mede hierdoor leent Python zich erg goed om snel applicaties te bouwen (Rapid Application Development).

Voorkennis

Voor het volgen van de cursus is programmeerervaring een vereiste. Het maakt daarbij niet uit of u die ervaring hebt opgedaan met een taal die gecompileerd wordt (zoals C, Pascal, C++ of Java) of met een scripting-taal (shell, awk). Belangrijk is vooral dat u in staat bent om op algoritmisch niveau een probleem aan te pakken. Praktische ervaring met object-georiënteerde talen is niet noodzakelijk, maar is zeker een pre.
Als u geen programmeer-ervaring heeft, dan raden we aan om onze vijfdaagse cursus Leren programmeren in Python te volgen, een uitgebreidere variant van deze cursus waarin ook algemene programmeerconcepten aan de orde komen.

Inhoud van de cursus

In dag 1 en 2 komt aan de orde (tevens voorkennis voor de cursus Numerical Python):

 • Inleiding: Positionering, eigenschappen, toepassingen, gebruik, scripting.
 • Basistypes: De verschillende datatypes van Python en hun eigenschappen, expressies en operatoren, string operaties, slices, mutable versus immutable.
 • Programmastructuren: Indentatie als blokstructurering, code style (PEP8). Control structures if-elif-else, for-else en while-else. Statements break, continue en pass. Inleiding tot exception afhandeling (EAFP).
 • Data types in detail: Sequences in het algemeen. Specifieke string methods, twee varianten van string-formattering. Specifieke list methods en list comprehension. Functies sorted, reversed en enumerate.
 • Data types in detail: Gebruik van dictionaries, tuples en sets. Gerelateerde methods voor deze data types.
 • Files en data encodering: Benadering van binaire versus tekstuele files. Verschillende open modes. Gebruik van stdin, sdtdout en stderr.
  Unicode en data encodering. Data types bytes en bytearray.
 • Functies: Functies bouwen, docstrings, parameter overdracht, return waarden. Functies als parameter. Scope regels. Generator functies. Lambda expressies. Geneste functies. Functies map en filter.
 • Modules: Argumenten voor moduleren, modules gebruiken, modules maken, een test-harnas in een module, docstrings.

In dag 3 komt aan de orde:

 • Object-oriëntatie en classes: OO-terminologie, classes in Python, constructie, inheritance, polymorfisme, speciale class methods, operator overloading, erven van ingebouwde types.
 • Exceptions: Het EAFP motto (Easier to Ask for Forgiveness than Permission), exception classes, exceptions afvangen, eigen exception classes, acties bij afvangen van exceptions. Exceptions genereren met raise.
 • Globaal overzicht van Python Standard Library: Opvragen van commandoregel parameters, programma exit. Tijdsfuncties. Filenaam-globbing. Filesysteem tree walk. Gebruik van subprocessen. Eenvoudige netwerkfaciliteiten. Serialisatie. Reguliere expressies (uitgebreid).

Documentatie

De cursus wordt gegeven aan de hand van Nederlandstalige documentatie, waaronder kopieën van gebruikte presentaties en opgaven met uitwerkingen. Daarnaast ontvangt u het handzame Engelstalige boek Python Pocket Reference (over zowel Python 2 als 3) als naslagwerk.

Voor cursisten die de Nederlandse taal beperkt machtig zijn kunnen wij de belangrijkste delen van de documentatie leveren in de Engelse taal. De docent geeft dan les in het Nederlands, maar ons Engelstalige materiaal loopt pagina voor pagina gelijk met het Nederlandstalige. Vooraf tijdig bestellen is noodzakelijk; geen meerprijs.

Afsluiting

Enige tijd na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Meteen aanmelden voor deze cursus

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2