page header photo
share Twitter share LinkedIn

LPI certificering level 2 (LPIC2) examen 201

Deze opleiding is specifiek voor het Linux systeem.

In de cursus LPI 201 worden de onderwerpen behandeld die nodig zijn om het LPI 201 examen met succes te behalen. Tijdens de cursus leert u de gevorderde vaardigheden die u als Linux Professional nodig hebt om de meest gangbare Linux distributies zelfstandig te kunnen beheren. De cursus behandelt het patchen en bouwen van een Linux kernel, gevorderd filesysteembeheer, software RAID en LVM, maken van backups en gevorderd netwerkbeheer. De onderwerpen worden uitvoerig in de praktijk geoefend. Zo geven we de materie ook voldoende handen en voeten voor alledaags gebruik.

Na afloop van de cursus kunt u zelfstandig een Linux systeem beheren en bent u in staat standaard problemen te analyseren en op te lossen. Na wat extra zelfstudie kunt u het LPI 201 examen met succes afleggen. Samen met het LPI 202 examen levert u dit de basiskennis op die LPI stelt aan het LPIC-2 niveau (Advanced Level Linux Professional). Lees verder >>>

Voor wie?

 • Professionele systeembeheerders die gevorderd Linux-systeembeheerder (advanced level) willen worden.
Cursusduur: 5 dagen        Direct aanmelden
Contact
In-company cursus op maat
Kosten € 2325,- excl. BTW       
         

Wanneer

Als de onderstaande data niet uitkomen, neem dan contact met ons op, zodat we met u kunnen overleggen welke mogelijkheden er zijn. Voor contact: 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Momenteel staan de volgende data gepland:

6,7,8,11,12 jun 2018   Utrecht

Aanmelden voor cursus: "LPI certificering level 2 (LPIC2) examen 201".

Meer informatie over deze cursus

LPIC — Wereldwijd erkende Linux-certificering

Met de toename van het aantal Linux-toepassingen groeit ook de vraag naar Linux-systeembeheerders, bij voorkeur met een aantoonbaar gevorderd kennisniveau. Om deze geavanceerde bekwaamheid in professioneel Linux-beheer aan te tonen, biedt het Linux Professional Institute (LPI) mensen met een LPIC1-certificaat de mogelijkheid om het LPIC2-certificaat (Advanced Level Linux Professional) te behalen. Voor dit certificaat moeten de examens 101, 102, 201 en 202 met goed gevolg zijn afgelegd.

AT Computing biedt separate cursussen ter voorbereiding op deze examens. Deze cursussen bieden u de kennis en het inzicht om (aangevuld met een dosis zelfstudie) de examens af te leggen.

Voorkennis

De stof zoals beschreven voor het LPI-examen 101 en voor het LPI-examen 102 wordt als bekend verondersteld.

Inhoud van de cursus

De cursus behandelt alle onderwerpen (topics) en leerdoelen (objectives) die worden beschreven onder de nrs. 200.1 t.m. 206.3 in de examenspecificaties voor het LPI-examen 201.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Kernel modules: kernel-modules tonen met commando 'lsmod', kernel-modules laden met commando's 'insmod' en 'modprobe', kernel-modules ontladen met commando 'rmmod', instellingen voor commando 'modprobe', parameters voor kernel-modules.
 • Kernel bouw en installatie: basis-kernel en statische/loadable modules, kernel-versies, structuur source-boom, kernel-configuratie, stappenplan voor kernel-bouw en -installatie, boot-loaders LILO en GRUB.
 • Kernel aanpassing: manieren van aanpassen, source-code van kernel aanpassen met 'patch' commando, filesysteem '/proc' voor gebruikstellers en runtime, aanpassing van kernel-waarden, commando 'sysctl' en 'sysctl.conf'.
 • Systeem startup: stappen tijdens boot-fase, boot-meldingen interpreteren, daemon 'init', file '/etc/inittab' en runlevels, initscripts: gebruiken, maken en beheren.
 • Programma-installatie: stapsgewijze programma-installatie vanuit archief (commando's 'configure' en 'make'), parameters voor 'configure', compressie/decompressie met commando's 'gzip' en 'bzip2', archiveren met commando 'tar'.
 • Filesystemen: rol van de page cache, rol van de VFS-laag in de kernel, creëren van filesystemen, gebruik maken van UUIDs met 'blkid', mounten van filesystemen: handmatig, automatisch via file '/etc/fstab' en automatisch via automount (removable media), ISO9660-filesysteem construeren met 'mkisofs' commando, repareren van filesystemen met 'fsck' commando, fijnslijpen van filesystemen met 'tune2fs' commando, debuggen van filesystemen, alloceren swapruimte met 'mkswap' en 'swapon' commando, disk-instelling met 'hdparm' en 'sdparm' commando's, gezondheid van disken controleren en monitoren met 'smartctl' en 'smartd', werking iSCSI en diens tools, werking van 'udev'.
 • Software RAID: conceptueel, RAID-technieken algemeen, RAID-implementaties, aansturing van MD (software RAID), creëren en activeren van MD-devices.
 • Logical Volume Management: conceptueel: volume group, physical volume, logical volume, Physical extent, logical extent. Integratie van RAID-0 en RAID-1, LVM-gerelateerde commando's, snapshots.
 • Data backup strategie: verschil tussen backup en archief, bouwen en uitpakken van archieven met commando's 'tar', terminologie backup & restore, backup omgevingen, backup server software.
 • Basis netwerken: het TCP/IP model, configuratie van interfaces, configuratie wireless LAN (WiFi).
 • Netwerken geavanceerd: routering, het Address Resolution Protocol (ARP),
 • Troubleshooting netwerken: aanpak van problemen, gebruik van tools: 'nmap', 'tcpdump'.
 • Capaciteitsplanning: CPU-, geheugen- en netwerk-belasting monitoren, bijhouden van systeembelasting met 'collectd', uitputting van systeembronnen troubleshooten.

De officiële exameneisen zijn beschreven in de Exam 201: Detailed Objectives op de website van het Linux Professional Institute.

Documentatie

Bij deze cursus ontvangt u uitgebreide Nederlandstalige werkboeken met kopieën van de gebruikte presentaties die voorzien zijn van extra notities, en oefeningen met bijbehorende uitwerkingen.

Afsluiting

Na een periode van zelfstudie legt u zelfstandig het examen 201 af bij een VUE-centrum. Hier wordt het examen in elektronische vorm op een computer afgenomen. Ook is het met enige regelmaat mogelijk LPI-examens af te leggen via de schriftelijke vorm op congressen, seminars en beurzen en soms bij LPI-partners (waaronder AT Computing; vraag naar de data). Inschrijven voor deze examens kan op de website van LPI Europe. Bij goed gevolg levert dit — in combinatie met een succesvol afgelegd examen 202 — het LPIC2-certificaat op.

Meer informatie over de examensessies bij AT Computing vindt u hier.

Om te slagen voor een van de LPI examens moet u, afhankelijk van uw voorkennis en ervaring met verschillende Linuxdistributies, naast de cursus ook investeren in zelfstudie. De hoeveelheid zelfstudie varieert sterk en kan flink oplopen. Uw kennis wordt geëxamineerd aan de hand van veelvuldig aan de praktijk getoetste multiple choice en fill-in-the-blank vragen. Heeft u niet het benodigde kennis- én ervaringsniveau dan is de kans dat u slaagt klein. Onderschat de moeilijkheidsgraad van de LPI-examens niet!

Meteen aanmelden voor deze cursus

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2