page header photo
share Twitter share LinkedIn

LPI certificering Linux Essentials

Deze opleiding is specifiek voor het Linux systeem.

In de cursus Linux Essentials worden de onderwerpen behandeld die nodig zijn om het "LPI Linux Essentials" examen met succes te behalen. Tijdens de cursus leert u de basisvaardigheden voor het dagelijkse gebruik van een Linux-systeem. Daarnaast introduceert de cursus de concepten van Open Source: de community, de ideeën en de software-licenties die daarbij een rol spelen. De belangrijkste Open Source software-pakketten worden geïnventariseerd. De cursus behandelt het gebruik van de commandoregel, de shell, algemene kennis over het filesysteem, archiveringssoftware, toegangsrechten voor gebruikers, het maken van eenvoudige scripts, en het bekijken van netwerkinstellingen. De onderwerpen worden uitvoerig in de praktijk geoefend. Zo geven we de materie ook voldoende handen en voeten voor alledaags gebruik.

Na afloop van de cursus kunt u zelfstandig met de commandoregel op een Linux-systeem aan de slag. U kunt bovendien met wat extra zelfstudie het examen LPI Linux Essentials afleggen en het daarbij behorende certificaat behalen. Lees verder >>>

Voor wie?

 • Gebruikers, applicatie-beheerders en software-ontwikkelaars die in korte tijd vertrouwd willen raken met de basis-commando's en concepten van Linux, en met elementaire Linux-beheervaardigheden.
 • Mensen die het internationaal erkende LPI-certificaat Linux Essentials willen behalen.
Cursusduur: 3 dagen        In-company cursus op maat
Contact
Kosten € 1395,- excl. BTW       

Wanneer

Wij hebben deze cursus momenteel niet van een vaste datum voorzien. Als u belangstelling hebt, neem dan contact met ons op, zodat we in overleg kunnen bepalen wanneer en op welke manier (klassikaal, coaching on the job, privé-cursus, expert session) wij de benodigde kennis overdragen.
Voor contact: telefoon 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Meer informatie over deze cursus

LPIC — Wereldwijd erkende Linux-certificering

Met de toename van het aantal Linux-toepassingen groeit ook de vraag naar Linux-systeembeheerders, bij voorkeur met een aantoonbaar kennisniveau. Om een bekwaamheid in professioneel Linux-systeembeheer aan te tonen, biedt het Linux Professional Institute (LPI) een certificeringstraject dat onafhankelijk is van de verschillende Linux-distributies: de LPI-certificering. Het "LPI Linux Essentials" certificaat is daarvan het instap-niveau.

Met deze cursus biedt AT Computing u de kennis en het inzicht om (aangevuld met een dosis zelfstudie) het examen af te leggen. Maar certificering is natuurlijk geen doel op zich. Naast de voorgeschreven examenonderwerpen geven we de materie ook voldoende handen en voeten voor alledaags gebruik.

AT Computing kan deze cursus als eerste aanbieden met Nederlandstalig cursusmateriaal.

Voorkennis

Algemene ervaring met het gebruik van computersystemen (geen UNIX- of Linux-ervaring nodig).

Inhoud van de cursus

De cursus behandelt alle leerdoelen (objectives) en onderwerpen (topics) die worden beschreven in de examenspecificaties voor het LPI Linux Essentials-examen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • De Open Source community: het GNU-project, GPL- en LGPL-licenties, andere licenties (BSD, Apache).
 • Linux distributies. Componenten van een Linux-systeem. Overzicht van belangrijke Open Source programmapakketten.
 • Werken op de commandoregel. On-line documentatie: manual pages, info-files.
 • Opbouw van het filesysteem, eigenschappen van bestanden, kopiëren, hernoemen, verwijderen.
 • De shell, notatieconventies, eenvoudige shell scripts.
 • De belangrijkste systeem-directories, files zoeken (find, locate).
 • Tekst-filterprogramma's, teksten doorzoeken, reguliere expressies.
 • Het procesmodel, input- en output-redirection, pipes, argumenten vs. standard input.
 • Archivering met commando tar. Compressie.
 • Proces-manipulatie: starten en stoppen, background-processen.
 • Bestandstoegang: read/write/execute. Rechten voor het weggooien van bestanden. Het sticky-bit.
 • Aanmaken van gebruikersaccounts. Users en groups. Passwords.
 • Netwerkinstellingen bekijken: interfaces, routes, name-server.

De officiële exameneisen zijn beschreven in de Exam Linux Essentials: Detailed Objectives op de website van het Linux Professional Institute.

Documentatie

Bij deze cursus ontvangt u een uitgebreid Nederlandstalig werkboek met kopieën van de gebruikte presentaties die voorzien zijn van extra notities, en oefeningen met bijbehorende uitwerkingen.

Afsluiting

Na een periode van zelfstudie legt u zelfstandig het "LPI Linux Essentials"-examen af bij een VUE-centrum. Hier wordt het examen in elektronische vorm op een computer afgenomen. Ook is het met enige regelmaat mogelijk LPI-examens af te leggen op congressen, seminars en beurzen en bij LPI-partners (waaronder AT Computing; vraag naar de data). Afhankelijk van de infrastructuur op de examenlocatie wordt het examen in schriftelijke of in electronische vorm afgenomen. Examens bij AT Computing zijn altijd schriftelijk. Inschrijven voor deze examens kan op de website van LPI Europe.

Meer informatie over de examensessies bij AT Computing vindt u hier.

Om te slagen voor een van de LPI examens moet u, afhankelijk van uw voorkennis en ervaring met verschillende Linuxdistributies, naast de cursus ook investeren in zelfstudie. De hoeveelheid zelfstudie varieert sterk en kan flink oplopen. Uw kennis wordt geëxamineerd aan de hand van veelvuldig aan de praktijk getoetste multiple choice en fill-in-the-blank vragen. Heeft u niet het benodigde kennis- én ervaringsniveau dan is de kans dat u slaagt klein. Onderschat de moeilijkheidsgraad van de LPI-examens niet!

Het "LPI Linux Essentials"-examen kan op verzoek worden afgelegd in de Nederlandse taal.

LPIC-1 certificering

Als vervolg op het LPI Linux Essentials certificaat kan men verder studeren voor het LPIC1 certificaat. LPIC1 wordt behaald na twee examens: LPIC1 examen 101 en LPIC1 examen 102. De examenstof van het Linux Essentials examen komt voor een groot deel terug in de examenstof voor LPIC1 examen 101.
Voor kandidaten die de Linux Essentials examenstof beheersen kunnen wij in-company een overbruggingscursus aanbieden die de extra stof voor het LPIC1 examen 101 apart behandelt.

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2