page header photo
share Twitter share LinkedIn

cursus Numerical Python

Deze opleiding is OS platform-onafhankelijk.

De cursus Numerical Python geeft inzicht in het gebruik van de Python pakketten NumPy, SciPy en Matplotlib. Deze pakketten leveren faciliteiten voor wetenschappelijk en technisch rekenwerk. Het zijn Open Source pakketten met een zeer vrije licentie. De nadruk ligt bij deze software op gemak en efficiëntie bij de manipulatie van grote hoeveelheden getallen.

Na deze cursus kunt u binnen Python gebruik maken van speciale NumPy-ndarray-faciliteiten. U hebt praktische oefeningen gemaakt met de meest-gebruikte NumPy-functies (methods) en datatypen. U kunt één- en tweedimensionale data visualiseren met Matplotlib en plot-functies gebruiken om de functionaliteit van SciPy te verkennen. Met behulp van functies in SciPy kunt u programma's maken voor complexe taken. Lees verder >>>

Voor wie?

 • Programmeurs die de taal Python willen gebruiken voor wetenschappelijk rekenwerk.
Cursusduur: 1 dag        In-company cursus op maat
Contact
Kosten € 695,- excl. BTW       

Wanneer

Wij hebben deze cursus momenteel niet van een vaste datum voorzien. Als u belangstelling hebt, neem dan contact met ons op, zodat we in overleg kunnen bepalen wanneer en op welke manier (klassikaal, coaching on the job, privé-cursus, expert session) wij de benodigde kennis overdragen.
Voor contact: telefoon 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Meer informatie over deze cursus

NumPy, SciPy, Matplotlib

Voor uitgebreide inhoudelijke informatie over deze software, zie: de website van het SciPy project.

Voorkennis

Ervaring met programmeren in Python.
Kennis van wiskunde op het niveau van wetenschappelijke toepassingen (complexe getallen, goniometrie, polynomen, integralen en afgeleiden, verdelingen, Fourier transformatie). Belt u ons als u twijfelt op dit punt.

Inhoud van de cursus

Aan de orde komen:

 • NumPy arrays (ndarray), de bijbehorende datatypen en operaties
 • De relatie tussen Python's standaard Math functies en hun 'vectorized' NumPy tegenhangers
 • Scalar en array-operaties, linspace(), augmented assignments
 • Array comparisons, any(),all(), slicing, indexing, reshape()
 • Views vs. copies, ravel(),flatten(),transpose(), nog meer methods
 • NaN en inf
 • Data in tekst files, loadtxt
 • Random numbers, distributies, Monte Carlo simulaties, polynomen
 • Matrices en operaties daarop
 • Matplotlib: 2D en 3D plots, image en contour plots, enhanced plots
 • Speciale classes: figure, axes, axis, patch, histogram
 • Surface plots met meshgrid
 • SciPy modules misc, optimize, leastsq
 • SciPy: de args parameter bij functie argumenten

Niet aan de orde komen:

 • De relatie met MatLab

Documentatie

Deze cursus wordt gegeven aan de hand van Engelstalige presentaties en een Engelstalig dictaat. Deze materialen zijn speciaal voor deze opleiding ontwikkeld, alsmede de oefeningen/uitwerkingen.
De cursus wordt in principe in het Engels gegeven, tenzij alle deelnemers Nederlandstalig zijn.

Afsluiting

Enige tijd na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2